Què?
Entra en vigor una nova estructura tarifària per al subministrament elèctric la qual estableix peatges diferenciats per a cada període horari. El nou sistema pretén desplaçar el consum cap a les hores en què l'energia és més barata.
 
 
Quan?
Des del dia 1 de juny de 2021 s'aplica la nova estructura de peatges. Es tracta d'una mesura regulada per llei, a la que totes les companyies elèctriques s’han d'adaptar. Això implica canvis en la factura d'electricitat i ofereix l'oportunitat d'estalviar fent un ús intel·ligent de l'energia.
 
 
Per què?
Aquesta evolució té el seu origen a la normativa europea i té com a objectiu incentivar el consum d'energia en les hores de menys demanda i millorar l'eficiència en l'ús de les xarxes de transport i distribució. Amb això es dóna també més poder al consumidor, qui podrà estalviar decidint en quin període usar els seus aparells elèctrics.
 
 
Com?
No s’ha de fer res. La tarifa domèstica passarà automàticament a tenir tres períodes horaris d'energia i dos de potència. Per defecte, es mantindrà la potència actualment contractada per als dos períodes.
 
Principals novetats
 
Tarifa 2.0TD (Fins a 15 kW)
 
Els peatges actuals 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS passaran a ser un peatge únic: el 2.0TD.
Potència Periode vall
 
Es podrà contractar una potència diferent durant el període vall. Aquesta opció és especialment útil per als usuaris que es decanten per la mobilitat elèctrica, ja que poden aprofitar aquest període per recarregar els seus vehicles.
Discriminació horària (3 periodes)
 
Els consumidors domèstics i xicotets comerços amb contractes fins a 15 kW podien triar entre discriminació horària (dos o tres períodes horaris) o no discriminació horària. Amb la nova estructura de peatges, tots els usuaris passen a discriminació horària amb tres períodes diferents. Depenent del període, l'energia serà més barata o més cara. A més, els períodes seran els mateixos a l'hivern i estiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodes d'energia
Tarifa 2.0TD (fins a 15 kW)
 
 
Més del 50% de les hores
de l‘any són en període vall
 
 
 
Laborables i festius no nacionales
 
 
Caps de setmana
i festius nacionals
 
 
 
Els aparells que més consumeixen
poden reduir la teua factura :)
 
 
© 2021 Grup Enercoop